Bakım, Kullanım ve Garanti

By abdulkadir inan 8 sene agoNo Comments
Home  /  BLOG  /  Bakım, Kullanım ve Garanti
Sen iste, oyun her yerde!

ÜRÜN GARANTİSİ

Satın almış olduğunuz ürün ve hizmetin garantisi, bu garanti belgesinin içeriğinde ki süre, koşullar ve sınırlamalar doğrultusunda Hedef Sentetik ve yetkili bayisi sorumluluğundadır.

Garanti süresi, ürün çeşidine, uygulama şekline, uygulanan yerin veya bölgenin iklim koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Garanti süresi fatura kesim tarihinden itibaren 3 – 7 yıl arasındadır. Ürün garantisi ve süresi, doğru kullanım şartları dâhilinde UV dayanıklılığı, gerilim direnci, taban direnci ve üretim hatalarını kapsamaktadır. UV dayanıklılığı, gerilim ve taban direnci %50 oranında korunabildiği sürece ürün sağlam sayılacaktır.

ÖNLEM

Üründe garanti süresince ürünün garanti koşullarını yerine getirmememsi durumu ile karşılaşılır ise Hedef Sentetik hasarlı bölgenin değişimini sağlar.

Hasar tespiti Hedef Sentetik veya yetkili bayii tarafından hasarlı ürün numunesi ile birlikte yazılı olarak beyan edilir.

Ürün kullanım kılavuzunda, ürün bakım talimatında ve garanti koşulları yazısında belirtilen şartlara uyulmaması halinde müşteri garanti kapsamında yenileme, değişim veya tadilat talebinde bulunamaz.

GARANTİ KAPSAMI

Ürün; beyan edilen kullanım amacının dışında kullanılırsa, uygunsuz montaj, işlem veya onarımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında tutulamaz.

KULLANICI SORUMLULUKLARI, BAKIM VE KULLANIM TALİMATI

 1. Altyapı ( zemin ) hazırlanması sırasında Hedef Sentetik Spor Zeminleri’nin hazırladığı teknik şartnamelerde ki şartlara mutlaka uyulmalı ve Hedef Sentetik’in tayin ettiği yetkili veya yetkili bayii tarafından yazılı olarak zemin onaması yapılmalıdır.
 2. Suni Çim Halı uygulaması 3. Şahıslar tarafından yapılıyorsa Hedef Sentetik’in tayin ettiği yetkili veya yetkili bayii tarafından yazılı olarak onaylanması halinde garanti belgesi düzenlenebilir.
 3. Suni çim halı uygulaması Hedef Sentetik veya yetkili bayii tarafından yapıldıysa karşılıklı olarak iş teslim tutanağı hazırlanmalı ve Hedef Sentetik’e teslim edilmelidir.
 4. Suni çim halı dolgu malzemesi oranları suni çim halının özelliklerine göre doğru miktarlarda ve uygun kalitede malzemeler ile yapılmalıdır. (Bkz. İlgili teknik şartname)
 5. Suni çim halı uygulaması sırasında kullanılacak montaj malzemeleri 3. Şahısların kendi imkânları dâhilinde tedarik edilecek ise Hedef Sentetik’in uygun gördüğü kalitede olmalıdır. ( Bkz. İlgili teknik şartname )
 6. Suni çim halı veya anahtar teslimi suni çim halı hizmeti satın alınırken kullanıcı sorumlulukları, bakım talimatı, kullanım kılavuzu ve garanti şartları mutlaka okutulmalı ve iş tesliminde garanti belgesi satıcı ile alıcı arasında karşılıklı olarak imzalanarak bir nüshası Hedef Sentetik’e teslim edilmelidir.

KULLANIM KILAVUZU

 1. Suni çim halının garanti kapsamında kalabilmesi için, saha üzerinde oyuncu sayısı ve dağılımı her 125,00 m² de 1oyuncu olacak şekilde yapılmalıdır.

Örneğin: 7 x 7 kişilik oyun kurmak için sahanın 1.500,00 m² olması gerekmektedir.

 1. Günlük kullanım süresi 5 saat ile sınırlandırılmalıdır.
 2. Oyuncuların mutlaka zemine uygun ayakkabılar giymelerine dikkat edilmeli, krampon veya zemine zarar verebilecek ayakkabılar ile zemine girişi kesinlikle engellenmelidir.
 3. Sıcak havalarda suni çim halı gün boyu yüksek ısıya maruz kalacağından ürünü korumak için zemin sulanarak elyafların serinletilmesi sağlanmalıdır. Sulama şekli yağmurlama sistemi olmalı tazyikli su kesinlikle doğrudan zemine uygulanmamalıdır.
 4. Suni çim halı dolgu malzemesi olan granül ve kum oyun sırasında yer değiştirmekte, taşınmaktadır. Bu sebeple zemin günde 1 kez sert fırça ile fırçalanarak taşınan dolgu malzemesinin düzeltilmesi ve yabancı cisimlerde aynı zamanda zemin dışına süpürülmelidir.
 5. Suni çim halı üzerinde hayvanların gezinmesi engellenmelidir.
 6. Elyaf yapısına zarar verebilecek her türlü kimyasal ve temizlik malzemesi zeminden uzak tutulmalıdır.
 7. Suni çim halı serimi tamamlanmış sahalarda saha içerisine iskele kurulmamalı ve inşaat malzemesi sokulmamalıdır.
 8. Oyun alanı amacı dışında kullanılmamalıdır. ( düğün, organizasyon, toplantı, konser, davet vb. )
 9. Olası tamirat veya periyodik bakımları Hedef Sentetik veya yetkili bayii tarafından yapılmalıdır.
 10. Sahaların montajının veya oluşabilecek hasarlı alan tamiratlarının Hedef Sentetik veya yetkili bayisi tarafından yapılması gereklidir.
 11. Dolgu malzemesi takviyesine ihtiyaç duyulması halinde, dolgu malzemesi takviyesi ancak Hedef Sentetik veya yetkili bayisi tarafından yapılabilir.

GARANTİ ŞARTLARI:

 1. Garanti süresi fatura kesim tarihi itibariyle 3-7 yıldır.
 2. Suni çim halı Hedef Sentetik garantisi kapsamındadır.
 3. Ürünün garanti sürecinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
 4. Hasar giderme süresi 30 iş günüdür.
 5. Suni çim halının uygunsuz kullanımın tespit edilmesi halinde ürün garanti kapsamında değerlendirilemez.
 6. Suni çim halıya Hedef Sentetik veya yetkili bayisi dışında 3. Şahıslarca müdahale edilmesi halinde ürün garanti kapsamı dışında kalır.
 7. Yanık, kesik, kötü kullanım, ihmal, kazalar ve bakımsızlık halleri tespit edilmesi ürünü garanti kapsamı dışında bırakacaktır.
 8. Suni çim halının uygulama alanında planlama, dizayn hatası veya altyapı eksikliği varsa ürün garantisi dışında kalır.
 9. Yetersiz alt yapıdan kaynaklanan suni çim halı aşınmaları garanti kapsamı dışındadır.
 10. Yanlış dolgu malzemesi veya hatalı oranlarda dolgu malzemesi kullanımı ürünü garanti kapsamı dışında bırakır.
 11. Suni çim halı zeminlerine uygun olmayan ayakkabı kullanımı ürünü garanti kapsamı dışında bırakır.
 12. Suni çim halının amacı dışında kullanımı ürünü garanti kapsamı dışında bırakır.
 13. Temizlik malzemeleri, kimyasal maddeler ve zehirli ilaçların kullanılması ve uygun olmayan temizlik metodunun uygulanması halinde ürün garanti kapsamı dışında kalır.
 14. Doğal afetler ürünü garanti kapsamı dışında bırakır.

Zamanla bütün suni çim halılarda aşınma ve yırtılma görülmesi normal süreç sonucudur. Bu durum garanti kapsamına alınamaz. Aşınma ve yırtılma suni çim halının kullanım ve yoğunluğuna bağlıdır.

 

GARANTİ  BELGESİ

4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında ki kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından bu belgenin kullanımına izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI:

 1. Garanti süresi, suni çim halının fatura tarihinden itibaren 3-7 yıldır. ( Bkz. İlgili ürün teknik şartnamesi )
 2. Suni çim halının bütün malzemeleri dâhil olmak üzere Hedef Sentetik garantisi altındadır.
 3. Suni çim halının garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamir de geçen süre garanti süresine eklenir. Suni çim halının tamir süresi en fazla 30 ( otuz ) iş günüdür.
 4. Suni çim halının garanti kapsamında hasarının giderilmesi için ücret talep edilemez.
 5. Suni çim halının hasarının giderilmesi için verilen sürenin aşımında veya garanti süresince aynı hasarın birden fazla yaşanması veya bir yılda dört defadan fazla hasar olması halinde garanti kapsamında değişim yapılacaktır.
 6. Suni çim halının kullanım kılavuzu ve bakım talimatlarına uyulmaması halinde suni çim halı garanti kapsamı dışında kalacaktır.

 

 

Category:
  BLOG
this post was shared 0 times
 200
About

 abdulkadir inan

  (7 articles)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir